Wednesday, September 3, 2008

PICO M3D

ဒီေနဆံပင္သြားညႇပ္တယ္။ အခုခတ္စားေနတဲ.PICO M3Dဆိုတဲ.Treatmentလုပ္ခဲ.တယ္။
ေစ်းေတာ့နဲနဲၾကီးတယ္။
ဒါေပမယ္.ၾကိဳက္တယ္။ ဆံပင္ကသိသိသာသာေျပာင္းသြားတယ္။
ေျပာင္ေျပာင္ေလးနဲ.အိအိေလးျဖစ္သြားတယ္။
အေရာင္ကိုေတာ့အမဲေရာင္ျပန္ဆိုးလိုက္တယ္။
စိတ္သစ္လူသစ္နဲ.ေန.ရက္သစ္ေတြကိုၾကိဳဆိုမလို.။(^^)